За нас

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ УНИКАЛЕН НАБОР ОТ УСЛУГИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ВАШИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ НУЖДИ: 

 •  Посредничество за покупко-продажба на недвижим имот и земеделски земи
 •  Посредничество при наемане / отдаване под наем на недвижим имот
 •  Съдействие при договарянето и гарантиране на сигурността на сделките - защита на интересите на клиентита, оказване на необохимата консултанска помощ до деня на нотариалното изповядване на сделката при нотариус и въвеждане във владение
 •  БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА БАНКОВО КРЕДИТИРАНЕ
 •  Изработване на рекламна стратегия за продажба / отдаване под наем на имота
 •  Проверка за тежести, съдебни спорове и и др. - бързи устни справки и/или срещу удостоверение
 •  Подготовка на необходимите документи за удостоверяването на сделка с недвижим имот - предварителни Договори, Договори за наем, пълномощни, декларации, комплект документи за изповядване на сделки при Нотариус и др..., попълване на имотни декларации
 • Пакет услуги свързани с УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
 • Безплатни консултации и съдействие за сделки с недвижими имоти в цялата страна

АКО ПРОДАВАТЕ ИЛИ КУПУВАТЕ ИМОТ Задълженията на Агенцията към собственикът на имота, обявен за продажба са:

 • Оглед на имота с консултант на агенцията
 • Съвети за цена и възможности за реализация
 • Преглед на документите и анализ на собствеността
 • Уточняване на процедурата за предлагане и за сключване на сделка
 • Реклама на имота в публичното пространство
 • Извършване на огледи с потенциални купувачи
 • Организиране на срещи между собственика и потенциалните купувачи

Задълженията на Агенцията към потенциалните купувачи:

 • Среща на която се конкретизират параметрите на търсенето
 • Организиране и провеждане на огледи
 • Огранизиране на срещи със собственика на имота
 • Проверка на имота за тежести и съдебни спорове

Задълженията на Агенцията както към продавача, така и към купувача, включват:

 • Подготовка и сключване на Предварителен Додовор за покупко-продажба
 • Организиране на нотариалното прехвърляне на собствеността
 • Организиране на въвеждане във владение на имота от новия собственик с платени консумативни разходи при спазване на договорените условия
 • Обезпечаване на сигурността при разплащане и размяна на нотариален акт и пари