Услуги

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ УНИКАЛЕН НАБОР ОТ УСЛУГИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ВАШИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ НУЖДИ: 

  •  Посредничество за покупко-продажба на недвижим имот и земеделски земи
  •  Посредничество при наемане / отдаване под наем на недвижим имот
  •  Съдействие при договарянето и гарантиране на сигурността на сделките - защита на интересите на клиентита, оказване на необохимата консултанска помощ до деня на нотариалното изповядване на сделката при нотариус и въвеждане във владение
  •  БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА БАНКОВО КРЕДИТИРАНЕ
  •  Изработване на рекламна стратегия за продажба / отдаване под наем на имота
  •  Проверка за тежести, съдебни спорове и и др. - бързи устни справки и/или срещу удостоверение
  •  Подготовка на необходимите документи за удостоверяването на сделка с недвижим имот - предварителни Договори, Договори за наем, пълномощни, декларации, комплект документи за изповядване на сделки при Нотариус и др..., попълване на имотни декларации
  • Пакет услуги свързани с УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
  • Безплатни консултации и съдействие за сделки с недвижими имоти в цялата страна